เบอร์สวย กับความเชื่อที่หลายคนเข้าใจผิดเกี่ยวกับศาสตร์ของตัวเลข

เบอร์สวย

ถ้าจะว่าด้วยเรื่องของความเชื่อในโลกของเรา แน่นอนว่าแต่ละคนต่างก็มีความเชื่อแตกต่างกันออกไป บางคนเชื่อเรื่องดวง เรื่องเบอร์สวย ฯลฯ หรือบางคนเชื่อเรื่องภูตผีวิญญาณและสิ่งลี้ลับ แต่ความเชื่อที่หลายคนยังเข้าใจผิดกันอยู่ตลอดเลยก็คือความเชื่อที่เกี่ยวกับศาสตร์ของตัวเลข ตัวอย่างที่หลายคนยังเข้าใจผิดและทำให้เป็นความเชื่อแบบผิด ๆ มาจนถึงปัจจุบันนี้ก็คือเรื่องความหมายของผลรวมตัวเลข ว่าบวก ลบ คูณ หาร กันได้เท่านี้ จะมีความหมาเป็นอย่างนู้นอย่างนี้ ความเชื่อเกี่ยวกับเลขของคนจีนที่จะมีความหมายแตกต่างกับเลขของไทย เป็นต้น

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *